Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling på høring

Nærings- og handelsdepartementet sendte forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling på høring 05.07.2010.
I forbindelse med innføring av ny lov om målenheter, måling og normaltid fra 1. januar 2008, så Nærings- og handelsdepartementet behovet for å se nærmere på ulike alternativer for finansieringsformer for Justervesenets arbeid med lovregulert måling. En prosjektgruppe med representanter fra Justervesenet og Nærings- og handelsdepartementet har derfor sett nærmere på gebyrstrukturen til Justervesenet.

For høringsbrev og forslag, se link.

Kontaktperson i Justervesenet: Knut Lindløv

Sist endret 14. januar 2015
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/forslag-til-endring-i-kapittel-6-i-forskrift-om-malenheter-og-maling-pa-horing">
Twitter
LinkedIn
Nyhetsarkiv
MENY