Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling på høring

Nærings- og handelsdepartementet sendte forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling på høring 05.07.2010.
I forbindelse med innføring av ny lov om målenheter, måling og normaltid fra 1. januar 2008, så Nærings- og handelsdepartementet behovet for å se nærmere på ulike alternativer for finansieringsformer for Justervesenets arbeid med lovregulert måling. En prosjektgruppe med representanter fra Justervesenet og Nærings- og handelsdepartementet har derfor sett nærmere på gebyrstrukturen til Justervesenet.

For høringsbrev og forslag, se link.

Kontaktperson i Justervesenet: Knut Lindløv

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv