Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Forslag til endring i forskrift om målenheter og måling

Forslag til endring i forskrift 20. desember 2007 nr 1723 om målenheter og måling ble sendt på høring 5. juli 2013 av Nærings- og handelsdepartementet.

Forslaget innebærer at Justervesenet kan fastsette ulike former for tilsyn som er bedre tilpasset de ulike tilsynsområdene og brukerne av måleredskaper. Det foreslås at regelverket endres slik at det åpner for å bruke flere og andre tilsynsformer enn i dag, herunder valg av hva det føres tilsyn med og utførelsen av selve tilsynet. Endringsforslaget medfører ikke endringer i tilsynsaktiviteten på det enkelte området, men gir Justervesenet mulighet til å innføre andre typer tilsyn som bedre kan bidra til tilfredsstillende nøyaktige måleresultater og effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Forslaget til endringer inneholder også en forbedring i kravene som stilles til brukere ved at regelverket blir lettere å etterleve. Endringen vil dermed også bidra til regjeringens forenklingsarbeid. Dagens regelverk er formulert på en måte som gjør det vanskelig for brukere av måleredskaper å etterleve reglene om gyldig godkjenning av måleredskapet. Dagens godkjenningsordning foreslås nå fjernet, slik at bruker ikke lenger vil være ansvarlig for manglende godkjenning. Forslaget om at bruker til enhver tid skal være ansvarlig for at måleredskapet tilfredsstiller regelverket, er tilpasset brukers behov og gjør det enklere for bruker å følge regelverket.

Høringsfristen er 5. oktober 2013.

For mer informasjon, se Høringer.

 

Sist endret 15. mai 2019
Nyhetsarkiv
MENY