Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Forslag til endring i forskrift om krav til transportbåndvekter

Forslag om endring i forskrift 21. desember 2007 nr 1736 om krav til transportbåndvekter ble sendt på høring 21. september 2012.
Høringen omhandler følgende forslag:
• Unnta mobile transportbåndvekter som brukes ved økonomisk oppgjør for knusing av bergmasse fra krav.
Høringsfristen er 20. november 2012.For mer informasjon, se Høringer.

 

Sist endret 27. februar 2017
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/forslag-til-endring-i-forskrift-om-krav-til-transportbandvekter">
Twitter
LinkedIn
Nyhetsarkiv
MENY