Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Forskrift om målenheter og måling på høring

Forskrift om målenheter og måling er foreslått endret av Justervesenet, og Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt dette ut på høring.

Endringene skyldes hovedsakelig endringene av SI-enhetene som ble gjort i fjor. Det er også foreslått å gi Justervesenet mulighet til å kreve at selgere av måleredskaper rapporterer ved salg. Videre er det gjort noen mindre endringer og rettelser.

Dokumentene og mulighet til å sende inn høringssvar finner du på Nærings- og fiskeridepartementets nettside

Høringsfristen er 15. februar.

Sist endret 25. november 2019
Arkiv