Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Forskrift om gjennomstrømningsmålere er noe endret

Forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) er vedtatt noe endret. Endringen medfører ingen reelle endringer.

Bakgrunnen for endringen er at ved implementeringen av MID vedlegg 5 i forskriften om gjennomstrømningsmålere i 2007, ble enkelte ord i definisjonen av «gjennomstrømningsmåler» unnlatt, og definisjonen av «målesystem» i § 27 bokstav g gjaldt kun for kapittel 2 avsnitt II. Justervesenet har likevel praktisert regelverket i samsvar med definisjonene i MID. Med forskriftsendringen er nå alle ordene i definisjonen av «gjennomstrømningsmåler» tatt med i forskriften, og definisjonen av «målesystem» er flyttet fra § 27 g til § 2 a slik at bestemmelsen formelt har virkning for hele forskriften.

Endringen medfører at de fleste steder der det i dag står «gjennomstrømningsmåler» i dagens forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere og forskrift om målenheter og måling, byttes dette ut med «målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann». I tillegg er forskriftens tittel endret slik at den er i samsvar med definisjonene (ny tittel er Forskrift 21.desember 2007 nr. 1728 om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann).

Forskriftsforslaget vil klargjøre forskriften slik at den er i samsvar med praksis, og medfører ingen reelle praktiske endringer.

Forskriften trer i kraft 20.4.2016.

Hele forskriftsforslaget er tilgjengelig her.

Ta kontakt med Nils Magnar Thomassen eller Silje Bertheussen dersom du har spørsmål.

Sist endret 3. mars 2016
Arkiv