Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Forskrift om ferdigpakninger

Som Justervesenet tidligere har informert om, ble forskrift om e-merking av ferdigpakninger (ferdigpakke-forskriften) sendt på EØS-notifisering i januar, med høringsfrist 15.april. Justervesenet har ikke mottatt reaksjoner på endringsforskriften, og forskriften er derfor vedtatt. Forskriften vil tre i kraft 1.januar 2016.

Vi minner om at forskriften medfører følgende endringer:

– Innføring av gjennomsnittskrav til innholdet i alle ferdigpakninger. Tidligere gjaldt gjennomsnittskravet formelt kun for e-merkede ferdigpakninger. I praksis la imidlertid Justervesenet til grunn gjennomsnittskravet også for andre ferdigpakninger. Forskriftsendringen medfører dermed kun en formell innføring av gjennomsnittskravet for disse ferdigpakningene.

– Innføring av gjennomsnittskrav for importerte ferdigpakninger, som det ikke har vært stilt krav til tidligere.

– Tittelen på den nye forskriften vil være forskrift om krav til nettoinnhold med videre i ferdigpakninger.

Forskriften er også tilgjengelig på www.lovdata.no.

Frem til 1. januar 2016, gjelder dagens praksis med hensyn til krav til, og tilsyn med, innholdet i ferdigpakninger.

Ta gjerne kontakt med Justervesenet dersom du har spørsmål.

Sist endret 20. august 2015
Arkiv