Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

candela_logo

Bruk av silisium detektorer som primærnormalar for spektral respons

I quantum candela prosjektet viste Justervesenet at primærnormaler basert på silisiumdetektorer potensielt kan gi vesentlig lavere usikkerheter enn det som normalt gis ved bruk av kryogene radiometer som vanligvis er av størrelsesorden 100 ppm.
Dette er vist i figuren under som er hentet fra publikasjonen: J. Gran, T. Kübarsepp, M. Sildoja, F. Manoocheri, E. Ikonen and I. Müller: Simulations of a predictable quantum efficient detector with PC1D, Metrologia, 49, (2012), S130-S134.

Publikasjoner:
– J. Gran, T. Kübarsepp, M. Sildoja, F. Manoocheri, E. Ikonen and I. Müller: Simulations of a predictable quantum efficient detector with PC1D, Metrologia, 49, (2012), S130-S134.

– S. Samset Hoem, J. Gran, M. Sildoja, F. Manoocheri, E. Ikonen, I. Müller, Physics of self-induced photodiodes, Proceedings of NEWRAD 2011 Conference (Hawaii, USA, 2011) pp. 259-260: – Absolute calibration of silicon photodiodes by purely relative measurements.
Detaljer ligger her

Metrologia, volume 41, issue 3, pages 204-212:
– Establishing a high-accuracy spectral response scale in the near infrared with digital filters: Spectral response

Kontaktperson: Jarle Gran

Sist endret 2. juli 2020