Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

qwave_logo

Q-wave er et europeisk forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP.

Via Josephsoneffekten, opprettholdes sporbarheten til likespenning og lavfrekvent vekselspenning. Hovedformålet med Q-Wave er å utvikle kvantebaserte spenningskilder, basert på Josephsoneffekten, som kan brukes for kalibrering av presisjonsinstrumenter for måling av vilkårlige bølgeformer ved frekvenser opp til 10 MHz. En rivende utvikling innen halvlederindustrien har bidratt til nye analog-til-digitale og digital-til-analoge omformere med høyere sampling rate og nøyaktighet, hvilket stiller strengere krav til usikkerheten i kalibrering av kilder og måleinstrumenter for vekselspenning.

I Q-wave skal Justervesenet jobbe med design av en stabil opto-elektrisk kobling mellom fiberoptikk og fotodioder som skal levere strøm til Josephsonoverganger i flytende Helium (4 K). Justervesenet har ansvar for testing av diodenes strømkarakteristikk ved 4 K, og for koordinasjon av et samarbeid med Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) som er med i prosjektet via et såkalt Research Excellence Grant (REG).

Mer informasjon om prosjektet ligger på http://www.ptb.de/emrp/sib59-home.html og An optoelectronic coupling for pulse-driven josephson junction arrays

Kontaktpersoner: Helge Malmbekk og Jarle Gran

Sist endret 9. desember 2019