Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

newstar_logo

NewStar er et europeisk forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP som en oppfølging av de lovende resultatene oppnådd i Quantum Candela prosjektet. [1-3] ( www.quantumcandela.net ).

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en forbedret primærnormal til måling av optisk effekt basert på silisiumdetektorer som er mer nøyaktig enn tidligere standarder, men som har tilnærmet samme kostnad og funksjonalitet som transfer standard detektorer. Dette gjør at man kan bygge primærnormalen inn i ulike anvendelser og dra full nytte av dens egenskaper.

Justervesenet har ansvaret for arbeidspakke 1 (WP1) som skal utvikle bedre dioder enn qu-candela prosjektet, sette enkeltdetektorene sammen til trap-detektorer, beregne responsen til detektorene og validere resultatet ved måling av fundamentale konstanter. WP1 forsyner så de andre arbeidspakkene med detektorer til bruk i ulike anvendelser. I tillegg til universitetet i Oslo og andre europeiske laboratorier, samarbeider JV med programvare leverandøren av 3D simuleringsverktøyet og NIST i denne arbeidspakken.

newstar2

Klikk på bildet for bedre oppløsning.

Mer informasjon om prosjektet finnes her

Kontakt om prosjektet: Jarle Gran

Referanser
1. M. Sildoja, F. Manoocheri, M. Merimaa, E. Ikonen, I. Müller, L. Werner, J. Gran, T. Kübarsepp, M. Smîd and M. L. Rastello, Predictable quantum efficient detector: I. Photodiodes and predicted responsivity Metrologia 50 , 385 (2013)

2. I. Müller, U. Johannsen, U. Linke, L. Socaciu-Siebert, M. Smîd, G. Porrovecchio, M. Sildoja, F. Manoocheri, E. Ikonen, J. Gran, T. Kübarsepp, G. Brida and L. Werner, Predictable quantum efficient detector: II. Characterization and confirmed responsivity Metrologia 50 , 395 (2013)

3. J. Gran, T. Kübarsepp, M. Sildoja, F. Manoocheri, E. Ikonen and I. Müller Simulations of a predictable quantum efficient detector with PC1D Metrologia 49 , S130 (2012)

4. C. K. Tang and J. Gran, Two-dimensional simulation fo an induced-junction detector with Genius device simulator towards a predictable quantum efficient detector: Newrad2014_Proceedings

Sist endret 2. juli 2020