Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Metrology for LNG2 er et forskningsprosjekt innenfor det europeiske måletekniske forskningsprogrammet EMRP, og en oppfølging av prosjektet Metrology for LNG.

Prosjektet handler om å forbedre måleteknikken innenfor oppbevaring og overføring av flytende naturgass (LNG). Dette vil føre til redusert måleusikkerhet, mindre finansiell risiko, samt at LNG-handelen blir mer gjennomsiktig.

Hvorfor prosjektet er viktig:

  • Der det er handel av LNG, er det målinger som skal kvantifisere overføring av varene.
  • Og der det er slike målinger, er det feil og usikkerhet involvert.
  • Metrologi handler om å utvikle standarder med internasjonal aksept, og skal gjøre oss i stand til å tallfeste usikkerheten ved målinger.

Se prosjektets nettside: http://lngmetrology.info/

 

Sist endret 24. september 2015