Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Metrology for meteorology

Meteorologiske observasjoner trenger pålitelige data. Hvordan kan metrologer hjelpe meteorologer med det?

METEOMET – Metrology for Meteorology er et prosjekt i regi av The European Metrology Research Programme som fremmer metrologi i forskning og utvikling. Justervesenet meldte sin interesse da prosjektet ble lyst ut, og sammen med institusjoner fra andre deltagerland ble man enige om hvilke deltagere som skulle gjøre hva.

Prosjektet er delt inn i 6 såkalte ”arbeidspakker”, og Justervesenet jobber sammen med Italia, Tsjekkia og Slovakia i pakke 4: Harmonisation of data. Assesment of the historical temperature data. Hensikten med slike arbeidspakker er å strukturere ideer og oppgaver, slik at ulik kompetanse jobber parallelt mot samme mål.

Justervesenets oppgave er å utvikle en database med måledata på lufttemperaturserier. Det innebærer informasjon om måleprosedyrer, kalibrering, lokasjoner, avlesningstidspunkt, type måleinstrument og produsent. Disse dataene hentes inn fra Meteorologisk Institutt og fra tilsvarende institusjoner i Italia, Tsjekkia, Slovakia og andre. Databasen leveres sammen med en rapport som gjør en bedømming av dataene.

Eng
Pålitetelige værdata kan få betydning når klimaspørsmål skal avgjøres.

Sporbarhet på klimadata gir prosjektet flere formål. Det bidrar blant annet til å utarbeide pålitelige historiske temperaturserier som gir grunnlag for trendevalueringer. Det gir også grunnlag for å utvikle og teste nye instrumenter og systemer, samt forbedre metoder og kalibreringsprosedyrer for bruk i laboratorier og i felt.

Dersom prosjektet lykkes kan det oppnås noen hyggelige potensielle bieffekter. Meteorologiske observasjoner vi kan stole på gir tyngde i sosiale og politiske beslutninger, for eksempel i klimadebatten. De kan også gi en bedre og mer økonomisk planlegging av matproduksjon. Hele prosjektet har en varighet på 3 år, og skal være ferdig i løpet av 2014.

Sist endret 9. desember 2019
MENY