Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Metrology for meteorology

Meteorologiske observasjoner trenger pålitelige data. Hvordan kan metrologer hjelpe meteorologer med det?

METEOMET – Metrology for Meteorology var et prosjekt i regi av The European Metrology Research Programme som fremmer metrologi i forskning og utvikling. Justervesenet meldte sin interesse da prosjektet ble lyst ut, og sammen med institusjoner fra andre deltagerland ble man enige om hvilke deltagere som skulle gjøre hva.

Prosjektet var delt inn i 6 såkalte ”arbeidspakker”, og Justervesenet jobbet sammen med Italia, Tsjekkia og Slovakia i pakke 4: Harmonisation of data. Assesment of the historical temperature data. Hensikten med slike arbeidspakker er å strukturere ideer og oppgaver, slik at ulik kompetanse jobber parallelt mot samme mål.

Justervesenets oppgave var å utvikle en database med måledata på lufttemperaturserier. Det innebærer informasjon om måleprosedyrer, kalibrering, lokasjoner, avlesningstidspunkt, type måleinstrument og produsent. Disse dataene hentes inn fra Meteorologisk Institutt og fra tilsvarende institusjoner i Italia, Tsjekkia, Slovakia og andre. Databasen ble levert sammen med en rapport som gjorde en bedømming av dataene.

Sporbarhet på klimadata ga prosjektet flere formål. Det bidrar blant annet til å utarbeide pålitelige historiske temperaturserier som gir grunnlag for trendevalueringer. Det gir også grunnlag for å utvikle og teste nye instrumenter og systemer, samt forbedre metoder og kalibreringsprosedyrer for bruk i laboratorier og i felt.

Prosjektet hadde en varighet på 3 år, og var ferdig i 2014.

Sist endret 27. januar 2021