Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet sine dyktige fagfolk har medverke på ulike fagfelt med utgreiingar og publikasjonar. Fleire av desse har gjeve vellykka resultat i metrologisk forskning.

Bruk av silisium detektorar som primærnormalar for spektral respons

I quantum candela prosjektet (www.quantumcandela.net) viste Justervesenet at primærnormaler basert på silisiumdetektorer potensielt kan gi vesentlig lavere usikkerheter enn det som normalt gis ved bruk av kryogene radiometer som vanligvis er av størrelsesorden 100 ppm. Arbeidet videreføres i NewStarprosjektet (2013 – 2016). (http://www.inrim.it/Newstar/project.html). To masteroppgaver fra NTNU er gjennomført på temaet i 2014 hos Justervesenet. Det ene prosjektet gikk på Forbedring av fotodetektorer og det andre på utnyttelsen av Fotodioder til maaling av hoyere optisk effekt. Justervesenet viderefører arbeidet gjennom et PhD prosjekt (2013 – 2016) som utnytter to primærnormaler på samme chip til Maaling av fundamentale konstanter.

kryogen fotodiode
Kryogen fotodiode.

Publikasjonar:

– White, Malcolm; Gran, Jarle; Tomlin, Nathan; Lehman, John: «A detector combining quantum and thermal primary radiometric standards in the same artefact» Accepted for
publication in Metrologia: MET-100217.R1 13.08.2014.

– White M.G., Lolli L., Brida G., Gran J., Rajteri M.: “Ellipsometric measurements of oxide layer thickness and dispersion constants of self-induced silicon photodiodes for a predictable quantum efficient detector”, J. Appl. Phys. 113 243509 (2013) (6 pages)..

– Meelis Sildoja1, Farshid Manoocheri1, Mikko Merimaa1, Erkki Ikonen1, Ingmar Müller2, Lutz Werner2, Jarle Gran3, Toomas Kübarsepp4, Marek Smîd5 and Maria Luisa Rastello6: “Predictable Quantum Efficient Detector I: Photodiodes and Predicted Responsivity”, Metrologia 50 (2013) 385-394

– Ingmar Müller, Uwe Johannsen, Ulrike Linke, Liana Socaciu-Siebert, Marek Smîd, Geiland Porrovecchio, Meelis Sildoja, Farshid Manoocheri, Erkki Ikonen, Jarle Gran,Toomas Kübarsepp, Giorgio Brida, and Lutz Werner: “Predictable Quantum Efficient Detector II:Characterisation and Confirmed Responsivity, Metrologia 50 (2013) 395-401.

– J. Gran, T. Kübarsepp, M. Sildoja, F. Manoocheri, E. Ikonen and I. Müller: Simulations of a predictable quantum efficient detector with PC1D, Metrologia, 49, (2012), S130-S134.

– S. Samset Hoem, J. Gran, M. Sildoja, F. Manoocheri, E. Ikonen, I. Müller, Physics of self-induced photodiodes, Proceedings of NEWRAD 2011 Conference (Hawaii, USA, 2011) pp. 259-260.

– J. Gran, Aa. S. Sudbø, “Absolute calibration of silicon photodiodes by purely relative measurements”, Metrologia, 41, 204 – 212, April 2004.

– J. Gran, K. Ellingsberg, Aa. S. Sudbø, ”Establishing a high-accuracy spectral response scale in the near infrared with digital filters”, Applied Optics, Vol. 44, No. 13, 2482-2489, May 2005.

Kontaktperson: Jarle Gran

Sist endret 11. november 2016
MENY