Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

EURAMET ønsker ideer til forskningsprosjekter

EMPIR, (European Metrology Programme for Innovation and Research), er et europeisk forskningsprogram for måleteknikk i regi av EURAMET (European Assosiation of National Metrology Institutes). Her koordineres forskningsprosjekter, og drives utvikling av SI-systemet.

EMPIR inviterer alle interesserte til å levere ideer i form av potensielle forskningsprosjekter innenfor ulike måletekniske temaer.

Les mer om dette her

Sist endret 11. januar 2017
Arkiv