Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Euramet framhever Justervesenet-ledet forskningsprosjekt på sine hjemmesider

Justervesenet leder arbeidet med utvikling av ny teknologi for selv-kalibrering av fotodioder gjennom chipSˑCALe prosjektet. Dette er et prinsipp og en type teknologi som etterspørres av overordnete europeiske teknologiorganisasjoner som Quantum flagship og Photonics21. Euramet har nå publisert en nyhetssak som promoterer at chipSˑCALe prosjektet møter denne teknologietterspørselen.

Fotonikk omfatter generering, deteksjon, måling og behandling av lys. Fotonikk-teknologien benyttes i blant annet energiteknologi (solceller) og LED-belysning, miljøteknologi, sensorer, medisinske anvendelser (undersøkelser, analyse av prøver, diagnose, kirurgi osv.), industriproduksjon- og styring, IKT, forbrukerprodukter som mobiltelefoner, kamera, TV-er og biler.

Til tross for sine unike kvaliteter står teknologien fortsatt overfor utfordringer knyttet til måleusikkerhet, og derfor har EMPIR-prosjektet chipS·CALe (Self-calibrating photodiodes for the radiometric linkage to fundamental constants) utviklet ny teknologi og nye teknikker for å oppnå nøyaktige optiske effektmålinger så nær anvendelsen som mulig.

Jarle Gran, koordinator for prosjektet og sjefingeniør i Justervesenet, sier: «Det er oppløftende å se at overordnete høyteknologiske organisasjoner, som Photonics21, etterspør teknologien som vi utvikler i chipS·CALe-prosjektet. Jeg mener dette er framtidens måte å tilby sporbarhet på.»

Se nyhetssak på EURAMETs nettsider

Sist endret 15. mars 2022
Arkiv