Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Et europeisk partnerskap i metrologi er lansert

EU-kommisjonen lanserer et partnerskap for metrologi under Horisont Europa, et ambisiøst forsknings- og innovasjonsprogram som går fra 2021 til 2027.

En suksessfaktor for å implementere programmet er ulike europeiske partnerskap, og derfor er et metrologipartnerskap lansert, sammen med 9 andre. Kommisjonen foreslår at EU legger 300 millioner € inn i partnerskapet, og at deltakende land legger inn minst tilsvarende, i hovedsak gjennom egeninnsats. Metrologi, vitenskapen om måling, er viktig i blant annet forskning, handel og industri. Samfunnsutfordringer på områder som helse, energi og klimaendringer og nye teknologier øker behovet for nøyaktighet og presisjon i målinger, og partnerskapet sikter mot å utvikle måleteknikk som kan møte disse behovene.

Avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein i Justervesenet er også leder av EURAMET, som er en stiftelse av Europas nasjonale metrologilaboratorier. EURAMET har utviklet partnerskapsforslaget i samarbeid med Kommisjonen. Han sier:

“Måleteknikk er en viktig faktor for innovasjon. Vår felles visjon er å utvikle Europas rolle som verdensledende i målevitenskap. Videreutvikling av måleteknikken er avgjørende for å imøtekomme interessenters og samfunnets raskt voksende behov. Dette vil understøttes av både det foreslåtte europeiske partnerskapet for metrologi og EURAMETs nye strategi.»

Den forventede virkningen av metrologipartnerskapet er mangefasettert, og har følgende mål:

  • Etablering av bærekraftige europeiske metrologinettverk, i stand til å konkurrere med de beste globale utøverne. Nettverkene vil ha en viktig rolle i utviklingen av den strategiske forsknings- og innovasjonsagendaen for partnerskapet.
  • Bidra til innovasjon ved hjelp av metrologi.
  • Å øke og koordinere metrologiens rolle i utformingen og implementeringen av regulering og standardisering.
  • Engasjere interessenter for å maksimere utnyttelsen av nye teknologier som kan bidra til å møte samfunnsutfordringene.
Sist endret 8. mars 2021
Arkiv