Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Endringer i instrumentspesifikke forskrifter

Justervesenet har vedtatt noen mindre endringer i instrumentspesifikke forskrifter, som gjelder fra 01.01.2018:

1. Rutiner for fratrekk av tara tas inn i forskriftene
Det tas inn i regelverket at «Der innpakning, beholder, opphengsanordning eller lignende som veies sammen med varen påvirker måleresultatet, skal massen av dette (tara) trekkes fra». Presiseringen utgjør ingen egentlig endring siden praksis har vært slik også tidligere, det er kun ment som en tydeliggjøring.

Fratrekk av tara reguleres her:
• forskrift om krav til ikke-automatiske vekter § 51a
• forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter) § 3 fjerde ledd
• forskrift om krav til automatiske jernbanevekter § 3 fjerde ledd
• forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) § 3 fjerde ledd
• forskrift om krav til transportbåndvekter § 3 fjerde ledd

2. Bestemmelser om overgangsordning for førstegangsgodkjenning av måleinstrumenter oppheves
Fristene for å førstegangsgodkjenne måleinstrumenter iht. eldre regelverk er gått ut. Opphevelsen av bestemmelsene medfører derfor ingen reelle endringer, men er en opprydding i regelverket. Følgende bestemmelser oppheves:

• forskrift om krav til transportbåndvekter § 4 andre ledd
• forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) § 4 andre ledd
• forskrift om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner § 4 andre ledd
• forskrift om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann § 4 andre ledd
• forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter) § 4 andre ledd

3. Forskrift om krav til opphenganordninger (slaktekroker) oppheves
Det anses ikke å være behov for denne forskriften. Slaktekroker er uansett tara som skal trekkes fra ved veiing.

Sist endret 3. januar 2018
Arkiv