Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Endring i regelverk for oljemålere planlegges for høring

Justervesenet vil til høsten sende på høring et forslag om regelverksendring som innebærer at oljemålere som brukes på bilverksteder o.l. unntas fra krav om samsvarsvurdering og måletekniske krav under bruk.

Vi ønsker med dette å informere dere i bransjen om den kommende høringen, slik at dere kan stille eventuelt arbeide med å tilfredsstille dagens krav i bero, i påvente av resultatet av høringen. Justervesenet kommer ikke til å håndheve gjeldende regelverk for oljemålere i denne perioden.

Gjennom kontakt med bransjen har vi fått kjennskap til utfordringer knyttet til samsvarsvurdering av oljemålere som brukes i bilverksteder. Basert på informasjon om bruksomfang vurderer vi at risikoen ved feil i målingene på dette området er svært lav, og at kostnadene ved kravene i det måletekniske regelverket sannsynligvis overstiger nytten av kravene.

Vi vet at noen av dere allerede har brukt ressurser på å tilfredsstille de kravene som gjelder i dag. Vi ber om forståelse for at forskriftsendringer tar noe tid å utrede og få på plass.

Selv om vi kommer til å foreslå å unnta oljemålere som brukes på bilverksteder o.l. fra de måletekniske kravene, oppfordrer vi bransjen til å benytte målere av høy kvalitet og ha gode vedlikeholdsrutiner for å sikre at det fortsatt kan være tillit til de målingene som utføres i bransjen.

Vi ser frem til å høre fra alle interessenter under høringen. Vi vil nøye vurdere alle innspillene i prosessen frem mot en endelig beslutning.

Sist endret 31. mai 2023
Arkiv