Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Endrer årsavgift for fiskemottak

Fryselagre som ikke selv kjøper fisken de veier får lavere årsavgift fra Justervesenet.

Justervesenet fører tilsyn med landets fiskemottak. For å finansiere tilsynet ble det fra 2016 innført årsavgift for fiskemottakene.

Fikk for høy regning
Fiskemottak som ikke selv kjøper fisken de veier fikk i år en faktura fra Justervesenet på et ganske mye høyere beløp enn de har gjort de siste årene. Årsaken var tolkningen av en ny bestemmelse for hvordan årsavgift for tilsyn med fiskemottak skal beregnes.

Den nye bestemmelsen definerer omsetning ut fra informasjonen som står på sluttsedlene, det vil si kjøp og salg av fisk. Omsetningen til disse fryselagrene er imidlertid ikke kjøp og salg av fisk, men salg av fryselagertjenester og oppbevaring av fisken før den selges.

Ny faktura
Justervesenet kan derfor ikke bruke sluttsedlene som grunnlag når de skal beregne avgiften for tilsyn, og må i stedet ta utgangspunkt i omsetningen slik den fremkommer av siste årsregnskap. De som innbetalte faktura fra september vil derfor få tilbakebetalt, og tilsendt ny faktura.

For fiskemottak som ikke selv kjøper fisk, skal årsavgiften være 0,8920 promille av selskapenes omsetning slik det fremkommer av siste årsregnskap.

Justervesenet vil sende ut ny faktura til de aktørene dette gjelder.

Sist endret 31. oktober 2019
Arkiv