Søk

close search
Justervesenets klokke (JV-UTC):

Visiting address
Fetveien 99
N-2007 Kjeller
Norway

Mail address
Po.box 170
2027 Kjeller
Norway

Switchboard
+ 47 64 84 84 84

e-mail
postmottak@justervesenet.no

Where to find us
Map

Sist endret 15. May 2019