Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Elmålerforskriften vedtatt endret

Elmålerforskriften ble sendt på høring i sommer, med høringsfrist 1.oktober. Justervesenet mottok mange og bra innspill, noe som har gjort at det ble gjort enda noen endringer etter høringen. Alle høringsinnspillene er oppsummert og besvart i dette oppsummeringsnotatet.

Forskriften er nå vedtatt endret fra 2018. Det er gjort mange forenklinger av språk, klargjøring av krav under bruk (kapittel 3) og krav under kontrollen (kapittel 4), i tillegg til flere større, reelle endringer. De viktigste endringene er følgende:

  • Kontrollen av elmålere ble tidligere utsatt frem til 2019, da alle elmålere etter planen skal byttes ut med AMS-målere. Elmålere som enten
    – kommer til å bli byttet ut med AMS-målere, etter 2019 (etter godkjennelse fra NVE), eller
    – som NVE kommer til å unnta fra kravet om å byttes ut med AMS-måler, (for eksempel fordi det pga. krav til HMS ikke er mulig å fjerne elmåleren), er nå unntatt fra Justervesenets kontroll. Justervesenet har likevel mulighet per enkeltvedtak å fastsette at elmålerne skal kontrolleres eller byttes ut.
  • Laboratorier som skal gjennomføre kontroll av elmålere, skal være akreditert. De laboratorier som tidligere er godkjent av Justervesenet, kan likevel drive frem til 2019.
  • I høringen ble det foreslått en tredeling av kontrollperiodene, slik at 1/3 kunne kontrolleres etter 2 år, 1/3 etter 3 år og 1/3 etter 4 år. Det viste seg i høringsuttalelsene at dette ikke var realistisk å få til, og derfor er denne muligheten ikke med i den endelige vedtatte endringsforskriften. Det blir dermed ikke mulig å ha en slik tredeling av kontrollen.
  • En elmåler kan erstattes i det statistiske utplukket hvis det kan dokumenteres at måleren er brent, eller har svært vanskelig adgang.
  • Etter at kontroll av målere er gjort, kan JV ved enkeltvedtak bestemme at grupperingen skal omgjøres.

Ta kontakt med Bjørn Fjeldstad eller Silje Bertheussen dersom dere har spørsmål.

Sist endret 19. desember 2017
Arkiv