Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Edelt metall til Justervesenet

Regjeringen har gått inn for at Justervesenet skal overta kontrollen med varer av edelt metall (gull, sølv og platina). Kontrollarbeidet har frem til nå vært utført av edelmetallkontrollen.

Saken skal innom Stortinget til behandling før det blir endelig bestemt.
–Vi er parat til å gjøre jobben dersom det blir bestemt at vi skal ha den, sier justervesenets direktør Ellen Stokstad til Romerikes Blad.

I pressemeldingen fra Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet sier forbrukerminister Audun Lysbakken: ”Det er viktig at forbrukeren kan stole på at et gullsmykke har den kvaliteten som er merket på varen. I Norge har ryddige markedsforhold sikret forbrukeren riktig kvalitet på varer av edle metaller”. Han tilføyer at ” forslaget om at Justervesenet overtar kontrollen med slike varer opprettholder den gode forbrukerbeskyttelsen og vil samtidig gi en mer kostnadseffektiv kontroll.”

Les pressemeldingen fra Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet her

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv