Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Disputas om målemetoder av optisk effekt

Marit Ulset Nordsveen, overingeniør i Justervesenet, forsvarte fredag 9. mars sin doktoravhandling The dual-mode detector – development of a self-calibrating primary standard for optical power measurement på Universitetet i Oslo.

Nordsveen jobber med fagfeltet radiometri, dvs måling av optisk effekt.

Som primærnormal for optisk effekt brukes et kryogent radiometer. I to europeiske samarbeidsprosjekter som Justervesenet deltok i, ble det utviklet en fotodetektor som kan utfordre det kryogene radiometeret som ny primærnormal. Nordsveens avhandling sammenligner prinsippene for disse to målemetodene på en chip, og viser at vi har kommet et steg nærmere målet om å kunne lage en detektor som kan kalibrere seg selv.

Måleprinsipper

Et kryogent radiometer omdanner i løpet av måletiden optisk effekt til termisk energi. For å finne sammenhengen mellom hva en gitt temperaturøkning tilsvarer i optisk effekt, gjøres en såkalt elektrisk substitusjon. Lyskilden skrus av, og detektoren varmes opp elektrisk ved å sende en strøm gjemmom detektoren. Strømmen velges slik at temperaturøkningen blir den samme som i den optiske oppvarmin­gen. Ved å anta at optisk og elektrisk oppvarming fører til samme varmefordeling i detektoren, finner man den optiske effekten.

En fotodiode omdanner innkommende lys til en elektrisk strøm, som måles med et amperemeter. Fotoner fra lyskilden slår løs elektroner i dioden som fanges opp i en elektrisk krets, og som dermed viser den optiske effekten.

Nordsveen kan nå kalle seg doktor i fysikk, og Justervesenet gratulerer!

 

Sist endret 13. mars 2018
Nyhetsarkiv
MENY