Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Digitalt seminar for leverandører og servicefirmaer for måleinstrumenter

Justervesenet inviterer til digitalt seminar 20. januar 2022 for produsenter, leverandører og servicefirmaer for måleinstrumenter.

Riktige målinger gir et godt omdømme!

Riktige målinger gir også tillit og verdiskaping i samfunnet. Aktørene i den måletekniske næringskjeden gjør en svært viktig jobb for å bidra til dette. Justervesenet jobber for at alle skal ha tillit til norske måleresultater, og inviterer derfor til et digitalt seminar som gir økt kompetanse og innsikt i det måletekniske regelverket.

Justervesenet ønsker å bidra til å opprettholde en god kompetanse i bransjen. Det er hele samfunnet tjent med samtidig som det gir et godt omdømme for aktørene. Seminaret passer for ledere, teknikere og andre som har interesse i å gjøre en god jobb på vegne av brukere og kunder.

Program: (Med forbehold om at endringer kan forekomme)

09:00- 09:20
Velkommen, overblikk og gjennomgang av regelverket samt leverandørs, bruker og Justervesenet roller.

09:20- 09:40
Et måleiinstruments livssyklus

09:40-10:00
Måleinstrument eller bare en komponent?

10:00-10:15
Pause

10:15-10:30
Markedstilsyn, hva er det?

10:30-11:15
Gjennomgang av veilederen – Når er et redskap reparert og når har en bygd et nytt måleredskap

11:15 -12:00
Lunsj

12:00-12:50
Internkontroll. Hva er dette egentlig og hva sier forskriften? I hvilke tilfeller gis det pålegg om internkontroll til leverandører og hva betyr et slikt pålegg?

13:00-13:20
Nye krav til veiesystem ved landing av fisk

13:20-13:40
Din side, demonstrasjon og spørsmål og svar vedrørende Justervesenets portal for bestillinger og meldinger.

13:40-14:00
Kort om øvrige regelendringer, samt avslutning.

Seminaret er også en god anledning til å møte andre aktører og diskutere fag.

Tid: Torsdag 20. januar kl 0900
Sted: Digitalt på Zoom (Lenke sendes i etterkant av påmelding og når seminaret nærmer seg).

Seminaret er gratis
Frist for påmelding er 18. januar.

Del gjerne denne informasjonen med andre som kan ha interesse av det.

Påmelding:

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Sist endret 29. november 2021
Arkiv