Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Digitalt miniseminar 28. februar for produsenter, distributører og operatører av ladestasjoner i Norge

Likestrømmålere er også omfattet av forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Hva får det å si for energimålere som allerede er på markedet?

Justervesenet har i samarbeid med andre nordiske myndigheter utarbeidet en veileder der målet er å klargjøre hvilke krav som gjelder for den som produserer og som setter ladestasjoner med veksel- eller likestrømenergimålere på markedet i Norge. Veilederen lister opp krav som gjelder for produsenter, importører og operatører.

Bakgrunn
Det plasseres stadig flere ladestasjoner på markedet med målere for både veksel- og likestrøm. For målere som måler vekselstrøm har kravene vært tydelig presisert i måleinstrumentdirektivet og forskrift om krav til elektrisitetsmålere, men for likestrømmålere er det noe usikkerhet i Europa om måleinstrumentdirektivet også dekker energimåling med likestrøm i tillegg til vekselstrøm, ettersom enkelte har tolket direktivet til kun å gjelde sistnevnte.

Justervesenet har derfor deltatt i et samarbeid med myndigheter fra andre land i Norden og Sveits, der målet har vært å avklare denne tolkningen og tydeliggjøre hvilke krav som gjelder ved bruk av energimålere i ladestasjoner. Dette arbeidet har resultert i en veileder Justervesenet ønsker å presentere for bransjen.

Seminaret passer for:

  • produsenter av elmålere
  • produsenter av ladestasjoner
  • importører
  • distributører
  • operatører
  • servicefirma
  • andre myndigheter

Hva du får vite på seminaret:

  • hvilke krav som gjelder
  • hva som skjer med energimålere som allerede er på markedet
  • I tillegg vil du få mulighet til å stille spørsmål til oss dersom noe er uklart.

Miniseminaret avholdes 28.02.2022 fra klokken 12:00-14:00 på Zoom.

Frist for påmelding er 27. februar 2022.

Etter påmelding på skjemaet under vil deltakerne motta møtelenke når seminaret nærmer seg.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Sist endret 17. februar 2022
Arkiv