Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Digitaliseringsprosjekt gir mer effektive tilsyn

Tilda lanseres 27. august, og er en digital tjeneste som skal sikre bedre koordinerte og mer målrettede tilsyn.

Tilda er tilrettelagt slik at tilsynsmyndighetene i Norge kobles tettere sammen for bedre samhandling. Justervesenet er blant tilsynene som er med fra start.

Brønnøysundregistrene skal forvalte tjenesten, og de statlige fellestjenestene Altinn og Maskinporten utgjør kjernen i den tekniske løsningen.

-Tilda er en motorvei og infrastruktur for bedre samordnet tilsynsvirksomhet. Vi gjør det enkelt for tilsynene å dele tilsynsinformasjon, og så blir det opp til hvert enkelt tilsyn om og hvordan de vil bruke løsningen, gjennom å legge til rette for å koble opp egne system opp mot Tilda, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Se også Tilsynsmyndighetene koordineres ved hjelp av datadeling

Sist endret 27. august 2021
Arkiv