Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Det nye SI-systemet trer i kraft 20. mai 2019!

Metrologi, vitenskapen om måling, spiller en nøkkelrolle i forskning og innovasjon, i industri, handel, miljø, og ikke minst i hvordan vi hele tiden søker bedre livskvalitet.

Til grunn for målinger ligger det internasjonale målesystemet (SI), og i november i fjor ble de foreslåtte endringene vedtatt, med virkning fra 20. mai 2019. Dette blir en historisk milepæl i det internasjonale metrologiske miljøet, og vil ikke bare redefinere fire av de syv grunnenhetene (Kilogrammet, Ampere, Kelvin og Mol), men også markere slutten på å bruke en fysisk gjenstand som definisjon. Kilogrammet vil i stedet realiseres gjennom eksperimenter knyttet til Plancks konstant. Alle de syv grunnenhetene vil da være knyttet mot fundamentale naturkonstanter.

Kilogrammet er den eneste SI-enheten som ikke er knyttet mot en naturkonstant.
Den norske kilogramprototypen vil fortsatt kunne brukes som referanse etter 20. mai. Men ettersom loddet i Paris da ikke lenger er definisjonen, står man fritt til å hente sporbarhet der dette tilbys.

Det reviderte SI-systemet er rigget for framtiden og gir grunnlag for nye tekniske innovasjoner. Som sekundet gjorde det da det ble redefinert i 1967, og har vært essensielt for teknologi som f eks kommunikasjon gjennom GPS og internett.

Les mer om SI-systemet her

Meterkonvensjonen
Den 20. mai 1875 ble Meterkonvensjonen stiftet i Paris. Traktatens mål var at alle skulle forholde seg til det samme målesystemet, og medlemslandene bandt seg til å bruke det metriske systemet. Gjennom årene har definisjoner endret seg, men traktatens mål er fortsatt det samme. Med det nye SI-systemet har verden et robust system for all framtid.

Les mer om verdens metrologidag

Sist endret 6. februar 2019
Arkiv