Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

BREXIT – Storbritannia innfører eget godkjenningsmerke på varer fra 2025

Som følge av BREXIT og at det ikke ble noen avtale mellom EU og Storbritannia om gjensidig godkjenning av varer slik vi kjenner det innad i EU/EØS, innfører Storbritannia eget godkjenningsmerke UKCA på varer fra 31. desember 2024. Dette innebærer at varer som i EU/EØS har CE-merke og som skal eksporteres til Storbritannia, må ha eget godkjenningssertifikat fra britisk teknisk kontrollorgan og UKCA-merke. Godkjenningssertifikater utstedt av tekniske kontrollorgan i EU/EØS vil ikke lenger være gyldige som dokumentasjon for å kunne erklære samsvar med det britiske vareregelverket.

På samme måte vil ikke sertifikater utstedt av britiske tekniske kontrollorgan (med UKCA-merke) aksepteres av EU som samsvar med EU direktivene (og vareregelverk).

Relevant informasjon:

Placing manufactured products on the market in Great Britain

Informasjon på nettsidene til britiske myndigheter

Informasjon fra det britiske akkrediteringsorganet

Sist endret 23. november 2022
Arkiv