Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

BREXIT – Sertifikater fra Storbritannia ikke lenger akseptert

Godkjenningssertifikater utstedt av Tekniske Kontrollorgan i Storbritannia vil, som en følge av Brexit, ikke lenger være gyldige som dokumentasjon for å kunne erklære av samsvar med MID (2014/32/EU) og NAWID (2014/31/EU).

I Norge er Måleinstrumentdirektivet MID (2014/32/EU) og Direktivet for ikke automatiske vekter NAWID (2014/31/EU) implementert i norske lover og forskrifter. Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke måleredskaper uten at de har en samsvarserklæring fra produsenten der produsenten bekrefter samsvar med direktivene. Sertifikater som er utstedt i henhold til disse to direktivene av tekniske kontrollorgan i Storbritannia er etter 31.12.2020 ikke lenger gyldige som dokumentasjon for å kunne erklære samsvar med de nevnte direktiv.

Det betyr for eksempel at EU-typegodkjenningssertifikater (modul B) i henhold til MID og NAWID utstedt av tekniske kontrollorgan i Storbritannia, ikke lenger kan brukes som dokumentasjon til samsvarsvurdering for førstegangsverifikasjon (modul F).

Videre vil for eksempel også produsenter som har modul D-godkjenning (Samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen) i henhold til MID og NAWID fra tekniske kontrollorgan i Storbritannia, ikke lengre ha gyldig modul D-godkjenning etter 31.12.2020.

Alt av ferdige samsvarsvurderinger og samsvarserklæringer som er utført før 01.01.2021 vil fortsatt være gyldige.
Hvis derimot bare deler av samsvarsvurderingen er utført før 01.01.2021 (f.eks. kun modul B) så vil det etter 31.12.2020 ikke være mulig å fullføre resten av samsvarsvurderingen (for eks. modul F) basert på et modul B-sertifikat fra et teknisk kontrollorgan i Storbritannia.

Se for øvrig informasjon gitt av EU

Kontaktperson: Gunnstein Å. Hæreid

Sist endret 13. januar 2021
Arkiv