Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

BREXIT – og bruk og salg av måleredskaper

EU og Storbritannia forhandler for tiden om en avtale som følge av BREXIT. Det er tenkelig at en avtale kan påvirke regler rundt bruk og salg av måleredskaper.

I Norge er Måleinstrumentdirektivet MID (2014/32/EU) og Direktivet for ikke automatiske vekter NAWID (2014/31/EU) implementert i norske lover og forskrifter. Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke måleredskaper uten at de har en samsvarsvurdering (sertifikater og samsvarserklæring) i henhold til direktivene. Sertifikater som er utstedt i henhold til disse to direktivene av tekniske kontrollorgan i Storbritannia vil etter 31.12.2020 ikke lenger være gyldige som dokumentasjon for å kunne erklære samsvar med de nevnte direktiv.

Det betyr for eksempel at EU-typegodkjenningssertifikater (modul B) i henhold til MID og NAWID utstedt av tekniske kontrollorgan i Storbritannia, ikke kan brukes som dokumentasjon til samsvarsvurdering for førstegangsverifikasjon (modul F), etter 31.12.2020.

Videre vil for eksempel også produsenter som har modul D-godkjenning (Samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen) i henhold til MID og NAWID fra tekniske kontrollorgan i Storbritannia, ikke lengre ha gyldig modul D-godkjenning etter 31.12.2020.

Alt av ferdige samsvarsvurderinger og samsvarserklæringer som er utført før 01.01.2021 vil fortsatt være gyldige. Hvis derimot bare deler av samsvarsvurderingen er utført før 01.01.2021 (f.eks. kun modul B) så vil det ikke være mulig å fullføre resten av samsvarsvurderingen (for eks. modul F) etter 31.12.2020 basert på et modul B-sertifikat fra et teknisk kontrollorgan i Storbritannia.

Se for øvrig informasjon gitt av EU 

For spørsmål, kontakt Avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen Nils Magnar Thomassen eller gruppeleder for sertifisering Gunnstein Åsmund Hæreid

Sist endret 6. oktober 2020
Arkiv