Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Bedre målinger for bedre helse

Hvert år 7. april markeres verdens helsedag for å bevisstgjøre viktigheten av helsetjenester. Dagen er en påminnelse om Verdens helseorganisasjons (WHO) mål om å bedre helsetilstanden til verdens befolkning – et mål som bare blir ytterligere fremhevet av koronapandemien.

Metrologiinstitutter spiller en viktig rolle i å bidra til nøyaktig måleutstyr og pålitelige helsetjenester over hele verden. EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) er en stiftelse av nasjonale måletekniske laboratorier i Europa, og jobber blant annet for å utvikle innovativ måleteknikk. For å finne ut mer om viktigheten av målinger i helsevesenet, kan du se videoen under. Den er laget av kommunikasjons- og forskningsansatte ved NML (National Measurement Laboratory i England), PTB (det nasjonale måleinstituttet i Tyskland) og Justervesenet, i regi av EURAMET.

 

 

 

Sist endret 14. april 2020
Arkiv