Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Bedre måleevne og økt måleområde på hygrometrilaben

Hygrometrilaben har fått nytt og bedre utstyr for kalibrering av relativ fuktighet, lufttemperatur og duggpunkt. Vi kan kalibrere lavere luftfuktighet enn før, samtidig som temperaturen kan være betraktelig lavere.

Nytt klimakammer

Et nytt klimakammer som fungerer etter to-trykk-prinsipp generer stabilt duggpunkt. Gjennomstrømning av kjøle/varme-væske i veggene og døra i kammeret skaper stabil og jevn temperatur. Resultatet av dette gis oss veldig bra kontroll av miljøet i kammeret.

State of the art duggpunktspeil og lufttemperaturmåling

Duggpunktspeilet har “ForceFrost Function” for å skille mellom frostpunkt og underkjølt vann. Luften fra klimakammeret ledes via oppvarmede slanger og komponenter til duggpunktspeilet. Dermed unngås kondens ved duggpunkt over romtemperatur. Duggpunktspeilet har endoskop for visuell kontroll av dugg- eller frostsjikt på speilet. Speilets følsomme optikk gir oss høy målenøyaktighet.

En ny presis og stabil multikanal temperaturmålebru gir oss nøyaktige målinger av temperaturfordeling og stabilitet i klimakammeret.

Vi oppfordrer både nye og tidligere kunder til å ta kontakt med oss for kalibrering.

Les mer på hygrometrisiden

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med Peter Rothmund.

Sist endret 17. mars 2016
Arkiv