Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Innrapportering av omsetning for fiskemottak

Landets fiskemottak skal i disse dager innrapportere omsetningen sin til Justervesenet, som grunnlag for beregning av årsavgift. Dette har bakgrunn i de nye bestemmelsene som Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt i forskrift om målenheter og måling § 6-3.

Årsavgiften skal erstatte det tradisjonelle tilsynsgebyret. Tilsynsformen med periodevise kontroller gir ikke den nødvendige fleksibiliteten for å imøtekomme tilsynets formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Andre tilsynsformer, som stikkprøvekontroller, kontroller basert på risikovurderinger, og informasjonskampanjer er mer effektive og treffsikre.

Årsavgiften skal finansiere Justervesenets planlagte tilsyn, og settes til 0,5 promille av selskapets omsetning som fremgår av siste årsregnskap.

Med nye bestemmelser følger ofte noen spørsmål, og på denne siden finner du mer informasjon.

Sist endret 3. oktober 2016
Nyhetsarkiv
MENY