Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Årsavgift for fiskemottakene skal basere seg på sluttsedlene

Fra 2018 vil årsavgiften for Justervesenets tilsyn med fiskemottak være basert på verdien av fisken slik denne kommer fram på sluttsedlene som skrives og rapporteres til Fiskeridirektoratet via salgslagene.

Dermed slipper fiskemottakene den årlige rapporteringen til Justervesenet. Justervesenet vil hente de offisielle tallene fra Fiskeridirektoratet. Årsavgiften for 2018 er 0,58 promille av fiskemottakets omsetning av fisk, slik denne fremkommer på forrige års utfylte sluttseddel.

Den totale tilsynsaktiviteten, og dermed avgiftsbelastningen for bransjen, blir på samme nivå som det som lå til grunn for årsavgiften i 2017. Den forrige satsen på 0,19 promille baserte seg på bedriftens totale omsetning, mens man nå baserer seg kun på det som framgår av sluttseddelen.

For et selskap som driver mottak av fisk på flere steder beregnes årsavgiften for selskapets totale omsetning av fisk, og ikke for hvert enkelt mottakssted for seg.

Faktura
Fakturaen sendes fra Statens Innkrevingssentral på vegne av Justervesenet. Oppstår det uklarheter rundt selve fakturaen må disse rettes til Statens Innkrevingssentral.

Justervesenet fører tilsyn med fiskemottak for å bidra til at målinger som foretas knyttet til mottak og omsetning av fisk er korrekte. Tilsynet bidrar dermed til tillit til målinger innad i bransjen, overfor bransjen sett utenfra og i internasjonale sammenhenger.

Spørsmål?
Har du spørsmål vedrørende Justervesenets årsavgift, ta kontakt med oss på telefon 64 84 86 94 i tiden 09:00-11:15 / 11:45-14:00.

Sist endret 21. september 2018
Arkiv