Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Angående regelverk for alternativer til taksametre:

Arbeidsgruppen som har utredet og utarbeidet forslag til nytt regelverk for mobile applikasjoner som kan brukes som alternativ til taksametre, har nå sendt sin rapport til oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet.

Henvendelser vedrørende rapporten rettes foreløpig til Nærings- og fiskeridepartementet.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Samferdselsdepartementet, Skattedirektoratet, Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet, Pasientreiser og Justervesenet.

Sist endret 4. mars 2019
Arkiv