Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

20. mai er verdens metrologidag!

Verdens metrologidag er en årlig markering av Meterkonvensjonens oppstart den 20. mai 1875. Da ble konvensjonen signert av de 17 landene som var med fra start. Norge var blant disse.

Årets tema er metrologi i transport. Transport er sentralt i dagens samfunn, og er forbundet med det meste vi gjør. Ikke bare når vi flytter oss fra A til B, men også ved frakt av varer, mat, klær osv. For å gjøre transport så trygt, effektivt og miljøvennlig som mulig er vi avhengig av målinger.

Dermed spiller vitenskapen om målinger, altså metrologi, en nøkkelrolle i livene våre. Nøyaktige målinger er helt sentrale i forskning, industri og handel, og søker stadig å bidra til bedre miljø og livskvalitet.

Verdens metrologidag er i regi av det internasjonale byrået for mål og vekt i Paris. Hvis du vil vite mer om denne merkedagen kan du klikke her

Ha en riktig målt 20. mai!

Sist endret 16. mai 2017
Arkiv