Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

20. mai er verdens metrologidag!

Verdens metrologidag er en årlig markering av Meterkonvensjonens start, 20. mai i 1875. Konvensjonens mål er den samme som den gang: Enhetlige målinger for hele verden.

Dagens metrologidag er også spesiell, da det reviderte SI-systemet trer i kraft. Det får følger for blant annet kilogrammet, som nå ikke lenger defineres av loddet i Paris, men knyttes mot en naturkonstant som de andre enhetene i systemet. Justervesenet feirer verdens metrologidag med egen temadag hvor Justervesenets fagfolk forteller om det reviderte enhetssystemet, samt andre måletekniske temaer.

Justervesenet ønsker alle en riktig god metrologidag!

Sist endret 20. mai 2019
Arkiv