Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Fra 1. januar 2018 vil måleredskap uten forsegling utløse gebyr

Fra 1. januar 2018 vil Justervesenet konsekvent håndheve kravene om at et måleredskap skal forsegles etter reparasjon/plombebrudd og at dette skal meldes til Justervesenet. Dette innebærer at Justervesenet vil ilegge avviksgebyr dersom dette ikke følges.

Dagens praksis viser dessverre at mange måleredskaper blir stående uten forsegling, og dermed er åpne for tilsiktet eller utilsiktet endring. Dette er i strid med kravet om at måleredskapet skal oppfylle kravene i samsvarserklæringen. Dette står i forskrift om målenheter og måling § 5-1, og innebærer at måleredskapet skal være forseglet i henhold til typeprøvingssertifikatet.

Ved reparasjoner/plombebrudd vil det derfor bli forventet at reparatør/servicefirma forsegler måleredskapet i henhold til typeprøvingssertifikatet før det tas i bruk igjen. Videre minner vi om at Forskrift om målenheter om måling § 5-5 krever at plombebrudd skal meldes til Justervesenet før måleredskapet tas i bruk. Et måleredskap som ikke blir meldt inn er ulovlig å bruke, og kan dermed medføre avviksgebyr.

Ved plombering
Vi anbefaler at dere bruker en sporbar plombe. Ved å oppgi nytt plombenummer ved innrapportering av plombebrudd, vil man da få god dokumentasjon på forseglingen. For måleredskaper med elektronisk plombering, rapporteres kalibreringsnummer, konfigurasjonsnummer og/eller sjekksum inn sammen med meldingen om plombebrudd.

Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på postmottak@justervesenet.no

Sist endret 4. januar 2018
Arkiv