Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Veileder om krav til vekter og automatiske veiesystem til bruk ved landing av fisk

Fiskeridirektoratet og Justervesenet har utarbeidet en veileder-om-krav-til-vekter-og-automatiske-veiesystemer-til-bruk-ved-landing-av-fisk.

Veilederen er basert på forslag til nytt regelverk om krav til veiesystemene og er en videre konkretisering av de foreslåtte kravene.

Veilederen beskriver og forklarer de foreslåtte endringene i landingsforskriften og endringer i Justervesenets regelverk. Veilederen skal bidra til at de foreslåtte kravene forstås og etterleves likt i hele næringen og på en slik måte at det støtter formålet med reguleringen, herunder korrekt ressursregistrering og like konkurransevilkår.

Det understrekes at nytt regelverk ikke er vedtatt og veilederen må derfor leses med det som utgangspunkt.

Se mer informasjon om forslag til nytt regelverk på Fiskeridirektoratets sider

 

Sist endret 11. februar 2022
Arkiv