Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Frist for betaling av årsavgift for taksametre utsettes

På grunn av den spesielt krevende situasjonen drosjenæringen opplever under koronautbruddet, har Justervesenet i dialog med Statens Innkrevingssentral besluttet at betalingsfristen på årsavgiften utsettes med tre måneder, med utgangspunkt i utsendt faktura.
Dersom man trenger videre utsettelse eller en betalingsordning, kan man ta kontakt med Statens Innkrevingssentral på telefon 75 14 90 00.
Sist endret 27. mai 2020
Arkiv