Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Tilbake til normaltid søndag 30. oktober

Natt til søndag 30. oktober klokka 0300 slutter sommertiden. Det betyr at klokka skal stilles én time tilbake og at det er mørkere kvelder i vente.

Stille klokka fram eller tilbake?
Mange husker ikke om klokka skal stilles fram eller tilbake ved overgangen sommertid/normaltid. En huskeregel er denne: På høsten lengter du tilbake til sommerferien og stiller klokka tilbake. Om våren ser man fram til sommerferien, og stiller derfor klokka en time fram.

De aller fleste nøyer seg med å stille klokka i løpet av søndagen, men vil du holde klokka nøyaktig oppdatert stilles tiden tilbake en time, fra klokka 0300 til klokka 0200 natt til søndag 30. oktober.

Norsk tid ble stilt 45 mikrosekunder tilbake fra 1. august
Norsk offisiell tid ble stilt 45 mikrosekunder tilbake 1. august. Umerkelig i dagliglivet, men for en del presisjonsformål er det et stort skritt.

Litt bakgrunn: I loven er det bestemt at normaltiden i Norge er én time foran koordinert universaltid (UTC). UTC er verdens offisielle tidsskala. Den er basert på løpende sammenligninger av rundt 350 atomklokker i de fleste av verdens industrialiserte land og koordineres av det internasjonale byrået for mål og vekt i Paris (BIPM).

Selv de beste atomklokker vil ’tikke’ med ørsmå forskjeller i takt, noe som over tid vil resultere i målbare tidsavvik. Stabiliteten til UTC bygger derfor på et stort antall klokker, i stedet for å bruke den til enhver tid ‘beste’ klokke som kilde til UTC.

I praksis blir UTC beregnet av BIPM i begynnelsen av hver måned, basert på klokkedata fra foregående måned. Så selv om tid kan sies å være den ultimate ferskvare, er UTC gått ut på dato når den blir offentliggjort. UTC er derfor en tidsskala kun på papiret. Dersom man trenger en reellklokke i form av elektriske ‘tikk’ som følger UTC, må man være flink til å gjette avviket mellom ens egen referanseklokke og UTC. Slik gjetning gjøres kontinuerlig av de rundt 70 nasjonale tidslaboratoriene som rapporterer sine klokkedata regelmessig til BIPM. Det månedlige rundskrivetCircular T forteller om hvor godt de ulike laboratoriene har gjettet i den foregående måneden.

Justervesenet har lenge valgt å la den beste atomklokken være norsk UTC-realisering, og kun notert ned økende avvik som en korreksjon til bruk ved behov. Siden august har tidslaboratoriet tatt i bruk en styrt klokkegenerator som korrigerer små taktfeil i vår beste klokke, og lager ‘tikk’ som følger UTC mye tettere.

Fra en nest sisteplass i juli, med et avvik på 45 mikrosekunder, er Justervesenet og Norge fra august av kommet inn i det gode selskap av nasjoner som holder en nasjonal tidsskala innenfor noen titalls nanosekunders avvik fra UTC.

Referanser:

http://no.wikipedia.org/wiki/Sommertid

Lov om målenheter, måling og normaltid, § 6: http://www.lovdata.no/all/hl-20070126-004.html#6

Forskrift om sommertid: http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-20071214-1420.html

 

Sist endret 15. mai 2019
Arkiv