Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Vekter som brukes i forbindelse med økonomiske oppgjør skal ha en gyldig samsvarsvurdering før de kan tas i bruk. Dette innebærer at vekten skal ha en gyldig typeprøving. Der hvor produsenten ikke selve er godkjent til å foreta en sluttkontroll må det i tillegg utføres en førstegangsverifisering av et teknisk kontrollorgan. EØS-avtalen medfører at typeprøving og førstegangsverifikasjon utført av et teknisk kontrollorgan for ikke-automatiske vekter er gyldig i hele EØS- området.

Justervesenet er teknisk kontrollorgan nr. 0431 for ikke-automatiske vekter.

Førstegangsverifikasjon innebærer en kontroll av at det enkelte instrumentet viser rett verdi innenfor gitte feilgrenser som gitt i forskrift nr 1735: Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter, og en teknisk vurdering av om vekten er i samsvar med typeprøvingssertifikatet. Det kontrolleres også påkrevde forseglinger og påskrifter.

Justervesenet har lang erfaring med kontroll av alle typer vekter. Justervesenets tjenestemenn kan derfor være behjelpelige med råd om bruk av vekter.

Justervesenet har 5 distriktskontorer fordelt i landet, og har derfor nærhet til kunden uansett hvor han måtte befinne seg. For vekter med mindre enn 3000 delinger og mindre enn 4000 kg, kan vi førstegangsverifisere vekten på et distriktskontor eller et annet sted etter kundens ønske før den blir sendt til bruksstedet.

Førstegangsverifisering bestilles ved henvendelse til ditt nærmeste distriktskontor eller ved å benytte vårt bestillingsskjema.

Kontaktperson: Nils M. Thomassen

Sist endret 1. april 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn
MENY