Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

Studentoppgåver 2018

Justervesenet arbeider med måleteknikk på høgaste nøyaktigheitsnivå. Dette skapar rom for spennande studentoppgåver.

Vi kan tilby 5 masteroppgåver frå området tid/frekvens/GNSS
1. Modellering, tilstandsestimering og styring av ein passiv hydrogen-maser
2. Vidareutvikling og testing av ‘narresikker’ GPS-styrt klokke.
3. Temperaturmåling ved måling av signalforseinking i optisk fiber.
4. Farts- og strekningsmåling med GNSS -sporbarhet og presisjon
5. Sikker synkronisering over opne nettverk

For meir informasjon, les om oppgåvene i dette dokumentet: Masteroppgaver-tid-frekvens-GNSS-2018-1.0

Har du nokon spørsmål kan du ta kontakt med Harald Hauglin, fagansvarlig for tid og frekvens i Justervesenet.


Bacheloroppgåve innan tid/frekvens/GNSS
Hensikten med denne oppgåva er å programmera og setja i drift overvakingsverktøy for tidslaboratoriet sine klokker og nettverkstidstenere med anna utstyr, slik at vi enkelt får oversikt over tilstanden i nær-sanntid. Vi ynskjer å kunne følgje med på driftsrelevante og sikkerhetsrelevante parametre.

Les meir om oppgåva her: Bacheloroppgave_labovervaaking

Kontaktperson: overingeniør Tim Dunker

 

Følgj med på denne sida i tida framover, for fleire oppgåver.

Sist endret 26. februar 2018
Arkiv