Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Storaksjon mot drosjenæringen i Agder

Onsdag 16. og torsdag 17. februar ble det gjennomført en tverretatlig kontroll av drosjenæringen i flere byer i Agder. Resultatet av 128 kontrollerte løyver viste at de aller fleste hadde dokumenter og taksametre i orden.

Etter regelverksendringene fra 2020 har det blitt enklere å etablere seg i drosjenæringen. Men den som driver drosjevirksomhet må like fullt forholde seg til regelverket.


Justervesenet, Statens vegvesen, Agder Fylkeskommune, i tillegg til a-krimsenteret i Kristiansand som består av Politiet NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten deltok under aksjonen, som ble koordinert av Justervesenet. Foto: Håkon Skjolden

Ved å aksjonere sammen fikk kontrolletatene brukt en større verktøykasse på en og samme tid. Det ble blant annet sjekket løyvedokumenter, kjøreseddel, vognkort, ansettelsesforhold, taksameter og om de skattemessige forholdene var i orden. Biler både med og uten tilknytning til drosjesentraler ble kontrollert.

– Vi ser at tverretatlig samarbeid fungerer godt. Å luke ut useriøse aktører er vel og bra, men det handler like mye om å avdekke bransjens behov for kunnskap om regelverket. Det er i alles interesse at bransjen har best mulig kunnskap om dette, og vi opplever at de fleste ønsker å etterleve regelverket, sier leder for Justervesenets tilsynsavdeling, Nils Magnar Thomassen.

-Vi kontrollerte 128 drosjer i løpet av denne aksjonen. 14 av disse fikk bruksforbud og én sjåfør blir anmeldt for brudd på yrkestransport-bestemmelsene. De mest alvorlige bruddene var forfalsket/kopiert løyvedokument, manglende yrkessjåførkompetanse og utgått førerrett. Vi hadde et godt samarbeid med de andre etatene og med representantene for drosjenæringen, sier Nils Ivar Havrevoll i Statens vegvesen.

A-krimsenteret i Kristiansand er opptatt av å sikre et arbeidsliv som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø:
– Førsteinntrykket er at de kontrollerte er opptatt av å gjøre rett og handle i tråd med regelverket. Vi har hentet inn en mengde dokumentasjon og vil nå gå i gang med nødvendig etterarbeid, som etter hvert vil kunne si om ting er like bra som det ser ut, sier Øyvind Lorentzen, senterleder for a-krimsenteret i Kristiansand.

Lorentzen bekrefter at a-krimsenteret har flere aktører de vil undersøke nærmere i etterkant av kontrollen. A-krimsenteret har mottatt tips på uregelmessigheter i drosjenæringen, som er en bransje med risiko for blant annet svart avlønning og trygdebedrageri.

Godt samarbeid
Etatene som deltok på aksjonen har forskjellig tilnærming til sin kontroll- og tilsynsaktivitet, men alle jobber mot felles mål om å forhindre konkurransevridning for de seriøse aktørene, samt tilrettelegge for en rettferdig transportbransje hvor arbeidsforholdene er i orden. Kundene skal kunne føle seg trygge på at regelverkene følges.

Sist endret 18. februar 2022
Arkiv