Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet har utredet behov for endret regelverk og alternative tilsynsformer for målinger i fiskeindustrien unntatt havbruksnæringen.

Justervesenet og Nærings- og Handelsdepartementet har i samarbeid med Fiskeri- og Kystdepartementet og Fiskeridirektoratet blitt enig om innføring av ulike tiltak i denne næringen, basert på utredningen. Disse tiltakene vil sendes på høring til berørte parter etter hvert som de planlegges iverksatt. Se etter endringsforslag under høringer.

Hele utredningen kan du lese her:Revidert utredning om maalinger i fiskeriindustrien

Første tiltak som iverksettes er økt omfang av tilsyn i form av kontroll basert på risikovurderinger av fiskemottak. Dette tiltaket innføres fra 2013.

Kontaktperson: Eli Mogstad Ranger

Sist endret 27. oktober 2015
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/utredningsprosjekter/utredning-om-malinger-innen-fiskeriindustrien">
Twitter
LinkedIn
MENY