Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet utreder for tiden behov for endringer i regelverk og tilsyn på området for måling av elektrisk strøm. Utredningen vil i første omgang konsentrere seg om målinger i lavspenningsnettet, der man blant annet vil se på behov for endringer i gjeldende forskrift om krav til elektrisitetsmålere. I senere trinn vil det også bli sett på målinger i høyspenningsnettet.

Utredningen tar sikte på eventuelle forskriftsendringer gjeldende fra og med 2018.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Bjørn Fjeldstad eller Eli Mogstad Ranger

Sist endret 2. mars 2016
MENY