Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Justervesenet har i 2014 og 2015 arbeidet med å evaluere taksameterforskriften og tilsynet med taksametre. Dette resulterte i «Evaluering av taksameterforskriften og vurdering av tiltak for mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet», som ble sendt på høring i november 2015, med høringsfrist 17.januar 2016. Justervesenet har nå gjennomgått alle høringssvarene, og basert på dette gjort noen små endringer i rapporten.

Etter høringen er følgende punkter endret:

  • punkt 2.3.3. og
  • punkt 2.2.6

I tillegg er linker til nettsider oppdatert.

Rapport taksameterevaluering versjon 2

Høringsbrev 

Høringsliste (Oppdatert med riktige e-postadresser per 27.11.15)

Justervesenet vil sende ut tilbakemeldinger til de som hadde merknader til evalueringen, og fortsette arbeidet med å innføre tiltakene som er anbefalt i evalueringen.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Silje Bertheussen, eller Håkon Skjolden.

Sist endret 29. april 2016
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/utredningsprosjekter/evaluering-av-taksameterforskriften">
Twitter
LinkedIn
MENY