Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

I 2014 vedtok EU-kommisjonen oppdaterte versjoner av måleinstrumentdirektivet (MID) og direktivet om ikke-automatiske vekter (NAWI), som setter krav ved salg av måleredskaper og ikke-automatiske vekter. For mer om bakgrunnen for dette, se Europalovs nettsider om MID og NAWI.

Forskrift om målenheter og måling

Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter

De nye direktivene er implementert i norsk regelverk, og trer i kraft i hele EØS 20. april 2016.

Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU

Direktiv om ikke automatiske vekter NAWI 2014/31/EU

Hva er endret?
De nye direktivene fører til få reelle endringer, mye er bare omskrivninger og tydeliggjøring av allerede gjeldende praksis, for eksempel tydeligere krav til økonomiske aktører. Krav til CE-merkets utforming er fjernet fra direktivene, og inntatt i EØS-vareloven.

Videre er samsvarsmodulene i MID og NAWI nå så like at de begge fremgår av forskrift om målenheter og måling vedlegg 1. Strukturen i forskrift om målenheter og måling kapittel 4 er samtidig endret slik at kravene er inndelt i ulike avsnitt for å gjøre det enklere å finne frem til de kravene som gjelder for din bedrift.

I dokumentet informasjon om nye direktiver (PDF) har vi samlet det som fører til reell endring for deg som økonomisk aktør.

Hva med deg som bruker av måleredskap?
Endringene medfører ingen endring for deg som bruker, annet enn dette:
For at du skal kunne bruke et måleredskap som oppfyller de gamle kravene etter 20.4.16, må måleredskapet ha vært mulig å kjøpe før denne datoen. Dersom du har kjøpt måleredskapet før 20.4.16, kan du trygt selge eller bruke dette også etter denne datoen.

Kontaktperson i Justervesenet: Silje Bertheussen

Sist endret 17. juni 2016
Facebook
Google+
https://www.justervesenet.no/regelverk/informasjon-om-nye-direktiver">
Twitter
LinkedIn
MENY