Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Regelverk for alternativer til taksametre utsatt til 1. mars

Justervesenet leder en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til eventuelt nytt regelverk for mobile applikasjoner som kan brukes som alternativ til taksametre. Arbeidsgruppen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Skattedirektoratet, Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og Pasientreiser i tillegg til Justervesenet.

Et forslag til nytt regelverk og kost/nytte-vurdering av ulike alternative løsninger skal leveres til Nærings- og Fiskeridepartementet innen 1. mars 2019. (Utsatt frist fra 31.desember 2018).

Sist endret 31. januar 2019
Arkiv