Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets klokke (JV-UTC)

På hjul med Oslo justerkammer

Fra 1. januar 2012 skal alle taksametre i bruk være godkjent av Justervesenet. Taksametrene kontrolleres ved hjelp av enreferansestrekning.

– Man kan gjerne kalle det en kontrollstrekning, for det er kontroll av taksametre det handler om. Vi tar utgangspunkt i Vegvesenets kontrollstrekninger der disse er hensiktsmessige, men oppretter også våre egne etter behov. Men kontrollstrekningene må ha en referanse til vårt sporbarhetssystem, sier justermester Bård Helmersen ved Oslo justerkammer.

Kalibrering av målehjulet
Målehjulet er utstyrt med et telleverk, som helt ned til centimeteren viser hvor langt det har rullet. Justervesenet kalibrerer hjulet ved først å måle opp en strekning på 100 meter. Deretter trilles hjulet strekningen på 100 meter hele 4 ganger for å sikre at hjulet repeterer godt nok. Etter hver måling på 100 meter legges dataene inn i et regneark. For det er mange variabler som påvirker en måling; I regnearket legges inn data for korreksjon av temperatur, avstanden fra bilens senter ut til kantlinje og kompassberegninger for kurver.

Oppmålingen
Når alt er klart for måling av hele strekningen, rulles hjulet 1 kilometer, som er standardmålet for kontrollstrekningene. Kilometeren måles også 4 ganger, og resultatene etter alle fire målingene legges inn i regnearket, som tilslutt viser om målingene tilsier at strekningen kan godkjennes med tanke på alle usikkerhetsmomenter det er tatt hensyn til. Alt i alt kan det være et avvik på en halv meter på kilometeren. Er avviket større, kan ikke strekningen godkjennes som kontrollstrekning.

Omstendelig, men nødvendig
– Skal Justervesenet gå god for at taksametrene viser riktig tilbakelagt strekning, må vi være sikre på at strekningene er godt nok målt opp. Derfor er det møysommelige arbeidet med målehjulet vårt helt nødvendig for at vi kan levere en pålitelig tjeneste, sier Bård Helmersen.

Ressurssider på nett
Strekningene kontrolleres og godkjennes fortløpende. På Justervesenets nettsidewww.justervesenet.no er det egne ressurssider for taxinæringen, og her ligger en oversikt over de strekningene som er godkjente for bruk. Strekningene vil befinne seg over hele landet. I enkelte tilfeller vil Justervesenet måle opp egne strekninger der det er hensiktsmessig.

Bestille kontroll
Løyvehavere må gjerne teste ut sine taksametre på de godkjente strekningene. Men for å få en godkjennning av taksameteret, må imidlertid en kontrollør fra Justervesenet være med for å kontrollere plomberinger, dokumentasjon, tilkoblinger etc. Kontrollen kan enkelt bestilles gjennom Justervesenets nettside. Eventuelt kan man henvende seg til nærmeste justerkammer for mer informasjon.

Trafikksikkerhet
Det er ikke bare å legge ut på landeveien med målehjul helt uten videre. I forkant av oppmålingen måtte justerkammeret på kurs hos en godkjent kursarrangør. Etter opplæringen fikk de utdelt bevis. Trafikkskilt, varsellamper og utstyr er anskaffet, og godkjent arbeidsvarslingsplan fra Vegvesenet er mottatt slik at målingen kan gå trygt og ordentlig for seg.

Kontaktperson: Bård Helmersen

Sist endret 15. mai 2019
Nyhetsarkiv
MENY