Din tid er etter foran Justervesenets klokke (JV-UTC)

Søk

close search
Justervesenet - logo

Oppstart av forum for persontransport

Justervesenet har startet et forum for persontransport (PeTra), hvor målet er å sikre et effektivt samarbeid mellom offentlige virksomheter.

6. juni organiserte Justervesenet første møte i forum for persontransport i Justervesenets lokaler på Kjeller. Til stede var representanter fra Skatteetaten, Pasientreiser Helseforetak, Statens Vegvesen, Oslo kommune, Konkurransetilsynet og ulike fylkeskommuner, i tillegg til Justervesenet.

Forumet er et av tiltakene som ble anbefalt etter at taksameterforskriften og Justervesenets tilsyn med taksametre ble evaluert i 2015-2017. Evalueringen viste at feil som blir avdekket ved Justervesenets tilsyn i for liten grad blir bragt videre til andre etater som kan ha nytte av denne informasjonen. PeTra skal sikre at slik informasjon blir utvekslet i større grad mellom etatene, slik at nytteverdien blir større.

–Vi tror et tverretatlig samarbeid er god ressursbruk, samt gjør det lettere å avdekke juks og feil i næringen, sier leder av forumet og fagansvarlig for taxi i Justervesenet, Håkon Skjolden.

Sist endret 13. juni 2018
Arkiv